CuraRata in 4 stappen

U beschikt over een verouderde versie van flash.
Download hier kosteloos de nieuwste versie.

Het doel van zorgverlening is het voorkomen van ziekte en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiŽnten die lijden aan een ziekte. De laatste jaren is er sprake van een explosie van innovatieve methoden in informatie- en techniek. Dit biedt de mogelijkheid om de zorgverlening in belangrijke mate te vernieuwen. Het is onze taak om deze innovaties mogelijk te maken! Binnen de huidige zorgverlening is het nog niet goed mogelijk om deze technologische vooruitgang effectief en efficiŽnt toe te passen. Daarom is het zaak om te komen tot een nieuwe organisatievorm van de zorgverlening: CuraRata.

Het proces van CuraRata bestaat uit vier stappen en is goed te vergelijken met een boerderij:

Stap 1. Organiseren (Bewerken van de grond)

Per ziektebeeld wordt er een traject gecreŽerd dat voor de individuele patiŽnt is ingericht. De patiŽnt geeft hierbij toestemming om anoniem medische gegevens op te laten slaan en biomateriaal af te geven.

Stap 2. Verzamelen (Zaaien)

Nu vindt het daadwerkelijke verzamelproces plaats. De patiŽnt draagt voor een belangrijk deel bij aan het aanleveren van de gegevens en Deze worden continu teruggekoppeld naar de patiŽnt. De belasting voor de patiŽnt is minimaal omdat vanuit huis de medische status kan worden geopend en bijgewerkt. Ook is laboratoriumonderzoek vanuit huis mogelijk. Deze en overige medische gegevens worden zo opgeslagen dat ze eenvoudig kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Stap 3. Ontdekken (Groeien)

Vervolgens worden alle gegevens met elkaar samengevoegd en toegevoegd aan overeenkomstige gegevens van grote aantallen gelijksoortige patiŽnten. Deze gegevens worden vervolgens met de allernieuwste technieken geanalyseerd. Dit levert nieuwe inzichten, verbanden en ontstaanswijzen van het betreffend ziektebeeld op.

Stap 4. Innoveren (Oogsten)

Tenslotte worden er, na toetsing van de bruikbaarheid van de informatie die afkomstig is uit de vorige stap, aanpassingen gemaakt in de individuele zorg van de patiŽnt. Opnieuw begint daarna stap 1 om deze aanpassingen in de praktijk te brengen en het zorgproces te reorganiseren. Het hele proces herhaalt zich theoretisch tot het moment van volledige controle over het ziekteproces of genezing.

ZOEK

OK