Samen sterk

In 2006 is het LUMC gestart met een test voor het ziektebeeld Inflammatoire Darmziekten (IBD). Het succes van CuraRata hangt af van grote aantallen participerende patiėnten. Hoe meer deelnemers, hoe beter. Dankzij een grote overheidssubsidie van het Ministerie van OCW voor het ‘Parelsnoer Initiatief’ worden alle acht Nederlandse Universitair Medische Centra voorbereid op het verzamelen van de benodigde gegevens van grote aantallen patiėnten.

ZOEK

OK